Marxisme Online – Navne

Karl Granberg

Født 1861  –  Død 1940

Østrigsk socialdemokrat, jurist, økonom, historiker. Udgav i Leipzig 1911-1929 14-bindsværket »Archiv für die Geschichte des Sozialismus und Arbeiterbewegung«.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online