Marxisme Online – Navne

Pontius Pilatus

Død ca. 37

Dødsårsag: Selvmord. (Web.red.)

Romersk statholder, som stadfæstede og fuldbyrdede dødsdommen over Jesus.

Trotskij: Hvad er fascisme ...?

Links

Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online