Marxisme Online – Navne

Edward Burnett Tylor

Født 1832  –  Død 1917

(1832-1917) Engelsk antropolog, beskæftigede sig med ursamfundets kultur.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 171

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online