Marxisme Online – Navne

Pierre-Théodor-Alfred Talandier

Født 1822  –  Død 1890

(1822-1890) Fransk borgerlig politiker, emigrerede 1851 til England.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 454

Links

MIA - Marxists Internet Archive: International Workingmen’s Association. Minute Book 1864-66 – Name Index

Kategori

Medlem af 1. Internationale

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online