Marxisme Online – Navne

Eduard David

(Eduard Heinrich Rudolph David)

Født 11. jun. 1863  –  Død 24. dec. 1930

Økonom, en af lederne inden for det tyske socialdemokratis højrefløj. I 1903 udgav han bogen Socialismen Og Landbruget, som Lenin kaldte »revisionismens hovedværk i landbrugsspørgsmålet«. I bogen Socialdemokratiet I Verdenskrigen (1915) forsvarede han det tyske socialdemokratis højrefløjs stilling til den imperialistiske krig. I 1919 indtrådte han i den tyske republiks første koalitionsregering.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Tysk socialdemokrat, økonom, agrarteoretiker, hævdede småbrugets »stabilitet« under kapitalismen. Fra 1903 medlem af Rigsdagen. Efter første verdenskrig flere gange minister. Lenin betegnede David som opportunist, »hvis hele liv gik med borgerlig fordærvelse at arbejderbevægelsen«.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 30
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 45, 48-51, 132, 185, 196, 209
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 18, 71
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 280

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (sv)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online