Marxisme Online – Navne

Heinrich Cunow

Født 11. apr. 1862  –  Død 20. aug. 1936

En af revisionismens teoretikere inden for det tyske socialdemokrati; etnograf, behandlede i en række skrifter ursamfundets historie.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

(1862-1936) Tysk højre-socialdemokrat, historiker, sociolog og professor. 1917-1923 redaktør for det tyske socialdemokratis blad Die Neue Zeit. I begyndelsen marxist, derefter revisionist. Under 1. verdenskrig socialimperialist.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Tysk højresocialdemokrat, historiker, sociolog og etnograf. I begyndelsen marxist, blev siden revisionist. Under den første verdenskrig socialimperialist.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 217
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 61, 144, 145

Links

MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online