Marxisme Online – Navne

Karl Schurz

Født 1829  –  Død 1906

(1829-1906) Tysk småborgerlig demokrat, deltog i opstanden i Baden; emigrerede til Amerika, hvor han tog del i borgerkrigen; senere USA’s gesandt i Spanien, medlem af senatet og indenrigsminister.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 351

Kategori

Udvandret til Nord-/Sydamerika eller Australien

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online