Marxisme Online – Navne

Oliver Cromwell

Født 25. apr. 1599  –  Død 3. sep. 1658

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

Engelsk statsmand. Modstander af enevælden. Leder af den engelske borgerlige revolution i 17. årh.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 241, 320
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 208

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online