Marxisme Online – Navne

Jemeljan Pugatjov

Født 1744  –  Død 1775

Dødsårsag: Henrettet. (Web.red.)

(1744-1775) Don-kosak, fører for bondeoprør 1773-74, der tilsigtede livegenskabets afskaffelse, henrettet.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 53

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online