Marxisme Online – Navne

Perseus

Makedonines sidste konge (179-168 f.v.t.), søgte at hævde Makedoniens uafhængighed i en krig mod Rom.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 296

Kategori

Konge/kejser/zar m.v.

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online