Marxisme Online – Navne

S. N. Bulgakov

(Sergei Nikolaevitj Bulgakov)

Født 16. jul. 1871  –  Død 12. jul. 1944

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

Russisk borgerlig økonom og idealistisk filosof. I 90’erne var han »legal marxist«, dernæst en af »marxismens kritikere« og endelig erklæret fjende af marxismen. Han gik ind for en revidering af Marx’ anskuelser om agrarspørgsmålet. Efter 1918 blev han præst og emigrerede til udlandet, hvorfra han propaganderede mod Sovjetrusland.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1871-1944) Økonom, idealistisk filosof, i 90’erne »legal marxist«. Efter revolutionen 1905-1907 liberal (»kadet«), filosofisk mystiker, efter 1918 ortodoks præst, udvist 1922 for antisovjetisk virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Økonom, idealistisk filosof, i 1890'erne »legal marxist«. Efter revolutionen 1905-1907 kadet.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 216, 221, 222, 224
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 38, 196

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online