Marxisme Online – Navne

Theodor Mommsen

Født 1817  –  Død 1903

(1817-1903) Tysk historiker, skrev om romersk historie og retshistorie; liberalt medlem af rigsdagen.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 255, 274-76, 278-79

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online