Marxisme Online – Navne

John Ferguson MacLennan

Født 1827  –  Død 1881

(1827-1881) Engelsk videnskabsmand, af profession sagfører, en af de første der skrev familiens og ægteskabets historie.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 173-80, 189, 205, 218, 241, 282

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online