Marxisme Online – Navne

Georg Kuhlmann

Født 1812

(f. 1812) En af weitlingianernes førere i Schweiz, tilhørte de “sande” socialister; viste sig senere at være provokatør i den østrigske regerings tjeneste.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 345

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online