Marxisme Online – Navne

Ludvig Kossuth

Født 1802  –  Død 1894

(1802-1894) Fører for den nationale befrielsesbevægelse i Ungarn, ledede de borgerlig-demokratiske elementer i revolutionen.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 352, 352

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online