Marxisme Online – Navne

Hans Wilhelm Alexander Kanitz

Født 1841  –  Død 1913

(1841-1913) Preussisk konservativ politiker, medlem af rigsdagen 1889-1913; stillede 1894 forslag om kunstigt at holde kornpriserne oppe ved at opkøbe alt det importerede korn.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 429

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online