Marxisme Online – Navne

Eugène Hins

Født 1839  –  Død 1923

(1839-1923) En af grundlæggerne af 1. Internationales belgiske sektion, tilhænger af Proudhon, senere af Bakunin.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Kategori

Medlem af 1. Internationale

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online