Marxisme Online – Navne

P. B. Akselrod

(Pavel Borisovitj Akselrod)

Født 25. aug. 1850  –  Død 16. apr. 1928

(1850-1928) Russisk socialdemokrat. I 1870’erne narodnik, senere medlem af gruppen Sorte Nyfordeling, i 1883 medstifter af gruppen Arbejdets Befrielse. Fra 1900 medredaktør af Iskra og Sarja, på RSDAP’s kongres 1903 tilhænger af mindretallet, efter kongressen mensjevik. I 1905 fremsatte han tanken om en bred arbejderkongres, som skulle stå i modsætning til arbejderklassens parti. På RSDAP’s 4. kongres (»samlingskongressen«) forfægtede han tanken om samarbejde mellem arbejderklassen og bourgeoisiet i Rusland. Efter 1907 talsmand for likvidatorstrømningen, deltog i 1912 i den anti-bolsjevikiske Augustblok. Under den første verdenskrig centrist, deltager på højre fløj i de internationalistiske konferencer i Zimmerwald og Kienthal. Efter februarrevolutionen 1917 medlem af Petrogradsovjettens ledelse; støttede den borgerlige provisoriske regering. Modstander af oktoberrevolutionen. I emigration gik han ind for væbnet intervention mod Sovjetrusland.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Deltog i 1883 i dannelsen af gruppen Arbejdets Befrielse og fra 1900 i Iskra’s redaktion, efter RSDAPs 2. kongres aktiv mensjevik. Emigrerede efter oktoberrevolutionen og stillede sig fjendtligt til sovjetstyret.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 12

Russisk socialdemokrat. I 1870’erne narodnik. På RSDAP’s kongres 1903 tilhænger af mindretallet, efter kongressen mensjevik. Efter februarrevolutionen 1917 medlem af Petrogradsovjettens ledelse; støttede den borgerlige provisoriske regering. Modstander af oktoberrevolutionen. I emigration gik han ind for væbnet intervention mod Sovjetrusland.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 40, 61, 82, 93, 107
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 12, 25, 43-45, 50, 51, 51, 56, 58-61, 63, 64, 66, 68-70, 72, 73, 77, 85, 86, 90, 92, 93, 112, 115, 128, 136, 139-142, 148, 149, 155, 156, 160, 161, 163, 164, 171-177, 181, 182, 184, 186, 188, 191-196, 199
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 160
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 115
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 43, 48-50, 158
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 70
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 141,148,149, 198
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 61

Links

MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online