Marxisme Online – Navne

George Julian Harney

Født 1817  –  Død 1897

(1817-1897) Fører for chartistbevægelsens venstre fløj.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 343

Kategori

Medlem af Kommunisternes Forbund (1836-52), Medlem af 1. Internationale

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online