Marxisme Online – Navne

Robert Owen

Født 14. maj 1771  –  Død 17. nov. 1858

(1771-1858) Engelsk socialist, utopist, fabrikant, virkede for lovmæssig begrænsning af arbejdsdagen, arbejderbeskyttelse og offentlig børneopdragelse. Owen forestillede sig et rationelt samfund baseret på en fri sammenslutning af små selvstyrende kommuner. I 1830-40’rne deltog Owen i fagforeningsarbejde, kooperation og arbejderoplysning.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 15

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 55, 57, 377, 399, 457, 586-588, 649
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 94, 114, 116, 121-23, 402, 461
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 42
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 177

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online