Marxisme Online – Navne

Alexis Giraud-Teulon

Født 1839  –  Død 1916

(f. 1839) Professor i Genève, elev af Bachofen, behandlede ursamfundets historie.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 178, 180, 192, 193, 218

Links

(fr.wikisource.org)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online