Marxisme Online – Navne

Alfred Lansburgh

Født 1872  –  Død 1937

(f. 1872) Tysk borgerlig økonom, udgiver af Die Bank, hvori han publicerede sine artikler om finanskapitalen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 88, 89, 92, 113, 152, 161, 164-166

Links

WikiPedia (de)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online