Marxisme Online – Navne

Heraklit

Født ca. 535 f.v.t.  –  Død ca. 470 f.v.t.

(ca. 540-ca. 480 f.v.t.) Græsk dialektisk-materialistisk filosof.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

(ca. 535-ca. 470 f. Kr.) Græsk filosof. Heraklit hævdede, at ilden er verdens urstof, at alt »flyder«, dvs. er i stadig bevægelse og forandring, fordi alt slår over i sin modsætning, og at alt vil gentage sig.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 125
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 178, 181

Links

WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online