Marxisme Online – Navne

John Craig Havemeyer

(LUV: John K. Havemeyer)

Født 31. maj 1833  –  Død 8. jun. 1922

(1833-1922) Amerikansk industrimand, ejer af den største sukkertrust, medejer af jernbane- og andre selskaber.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 108

Links

(archive.org)
(Nekrolog, NY Times)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online