Marxisme Online – Navne

E. L. Gurevitj

(Emmanuil Lvovitj Gurevitj)
(E. Smirnov)

Født 5. okt. 1866  –  Død 1952

(f. 1865) Socialdemokrat, mensjevik. Sluttede sig til likvidatorerne under reaktionsårene 1907-1910. Under 1. verdenskrig socialchauvinist.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Russisk socialdemokrat, mensjevik. Under første verdenskrig socialchauvinist.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 20, 23

Links

(socialist.memo.ru)
(rujen.ru)
(ejwiki.org)
(feb-web.ru)
(alexanderyakovlev.org)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online