Marxisme Online – Navne

L. F. Davydov

(Leonid Fjodorovitj Davydov)

Født 1866

Direktør for kreditkancelliet i St. Petersborg.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 113

Links

(pravaya.ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online