Marxisme Online – Navne

Karl Radek

(Karl Berngardovitj Radek)

Født 31. okt. 1885  –  Død 19. maj 1939

Se Karl Radek-arkivet

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

Deltog fra begyndelsen af 1900-tallet i den socialdemokratiske bevægelse i Galicien, Polen og Tyskland. Under 1. verdenskrig internationalist, hældede til centrismen, men indtrådte 1917 i det bolsjevikiske parti. Arbejdede efter oktoberrevolutionen i det sovjetiske udenrigsministerium og senere i Kommunistisk Internationales sekretariat. Inddraget i en Moskvaproces og i 1937 dømt til fængsel.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Deltog fra begyndelsen af 1900-tallet i den socialdemokratiske bevægelse i Galicien, Polen og Tyskland. Under første verdenskrig internationalist, hældede til centrismen, men trådte 1917 ind i det bolsjevikiske parti. Arbejdede efter oktoberrevolutionen i det sovjetiske udenrigsministerium og senere i Kommunistisk Internationales sekretariat. Ekskluderet af partiet 1936 for partiskadelig virksomhed.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 72, 74
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 148, 149, 179
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 26
Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 140
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 201, 202, 205

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland), Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online