Marxisme Online – Navne

Leo Jogiches

(Jan Tyszka)

Født 17. jul. 1867  –  Død 10. mar. 1919

Dødsårsag: Henrettet. (Web.red.)

Jan Tyszka (1867-1919) Fremtrædende skikkelse i polsk og tysk arbejderbevægelse. Medstifter af socialdemokratiet i Polen-Litauen. Bekæmpede revisionismen i international arbejderbevægelse, var stærk modstander af nationalismen og for kampenhed mellem det russiske og det polske proletariat. Under verdenskrigen internationalist; opholdt sig da i Tyskland og blev medstifter af Spartakus-Forbundet. Efter novemberrevolutionen 1918 medstifter af Tysklands Kommunistiske Parti. Arresteret 1919 og kort efter myrdet i fængslet i Berlin.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 72

Links

WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af Spartakus-forbundet (Tyskland), Medlem af KPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online