Marxisme Online – Navne

E. M. Sumenson

Privat person, der hverken havde forbindelse til den russiske eller internationale arbejderbevægelse, boede i Petrograd. Korresponderede med Hanecki; de forsøgte at lave falske dokumenter mod Lenin.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 176

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online