Marxisme Online – Navne

Wilhelm Münzenberg

(Willi Münzenberg)

Født 14. aug. 1889  –  Død jun. 1940

Dødsårsag: Myrdet. (Web.red.)

(1889-1940) Fremtrædende skikkelse i svejtsisk og tysk arbejderbevægelse. Sekretær i Socialistisk Ungdomsinternationale, redaktør af dens blad Jugend-Internationale. Under verdenskrigen internationalist. Tilsluttede sig Tysklands Kommunistiske Parti; indvalgt i rigsdagen. Efter Hitlers magtovertagelse i emigration i Frankrig. Modstander af de kommunistiske partiers enhedsfronttaktik mod fascismen; sympatiserede med trotskismen, ekskluderet af partiet 1939.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 74

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland), Medlem af Spartakus-forbundet (Tyskland), Medlem af USPD (Tyskland), Medlem af KPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online