Marxisme Online – Navne

Wilhelm Weitling

Født 5. okt. 1808  –  Død 24. jan. 1871

(1808-1871) Tysk håndværker, en af de mest markante talsmænd for den tyske utopiske ligheds-kommunisme, stod under Fouriers indflydelse.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Tysk håndværker, den mest særprægede repræsentant for den tyske utopiske lighedskommunisme; stod under Fouriers indflydelse.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

(1808-1871) Virkede for en utopisk lighedskommunisme, af profession skrædder, af Engels betegnet som udtryk for »det tyske proletariats første selvstændige teoretiske bevægelse«.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Aktiv i den tyske arbejderbevægelses første år. Efter revolutionen 1848-1849 emigrerede han til USA, hvor han udgav tidsskriftet Republik der Arbeiter 1850-1855.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 25
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 124, 339-42, 344-45, 351, 353
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 56
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 126

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af De Retfærdiges Forbund, Medlem af Kommunisternes Forbund (1836-52), Udvandret til Nord-/Sydamerika eller Australien

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online