Marxisme Online – Navne

Joseph Arnold Weydemeyer

Født 2. feb. 1818  –  Død 26. aug. 1866

Tysk revolutionær, kommunist, ven af Marx; emigrerede 1851 til Amerika.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 237
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 453

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af Kommunisternes Forbund (1836-52), Udvandret til Nord-/Sydamerika eller Australien

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online