Marxisme Online – Navne

Platon

Født ca. 428 f.v.t.  –  Død ca. 348 f.v.t.

(ca. 428 f.v.t. til omkr. 348 f.v.t.) Græsk filosof, idealist.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

(427-347 f. Kr.) Græsk filosof, objektiv idealist. Var i sine unge år elev hos Sokrates, efter hvis død han grundlagde en filosofiskole i Athen. Ifølge Platons idé-lære er den egentlige virkelighed visse fra sanseverdenen helt adskilte evige og uforanderlige ideer, hvoraf de højeste er ideerne om det skønne, det sande og det gode. Tingene i den verden, vi oplever, er kun ufuldkomne og forgængelige spejl- eller skyggebilleder af de modsvarende ideer. Sjælene har i en eksistens før forbindelsen med kroppen skuet ideerne og bevarer et uklart minde om dem. Erkendelsen bliver derfor en erindring.
Platon var tillige en betydelig matematiker og statsteoretiker, hvis tanker om den retfærdige stats organisation repræsenterer en art aristokratisk socialisme.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 165
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 181

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online