Marxisme Online – Navne

Immanuel Kant

Født 22. apr. 1724  –  Død 12. feb. 1804

(1724-1804) Den klassiske tyske filosofis grundlægger. Hans filosofi indeholdt forskellige former for subjektiv idealisme og agnosticisme, men samtidig fandtes der også visse materialistiske tendenser, bl.a. i læren om »tingen i sig selv« (»Ding an sich«) og i anerkendelsen af vor videns erfaringskarakter. Kants filosofi havde stor betydning for senere repræsentanter for den tyske idealisme (Fichte, Schelling, Hegel) og for retninger som neo-kantianismen, positivisme o.a. At vende tilbage til Kant eller at forene kantianisme med marxisme har været et af revisionismens træk.
Værker: Kritik Af Den Rene Fornuft, Kritik Af Den Praktiske Fornuft, Kritik Af Dømmekraften o.a.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 202, 364, 384, 386
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 62, 64, 65, 96, 120, 128, 360, 369, 370, 374, 382, 496, 499
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 27, 76
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 181

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online