politisk revys hæfter nr. 3

Det revolutionære parti, arbejderklassen og smågrupperne

(1972)


Udgivet af forlaget politisk revy, København 1972, som nr. 3 i serien politisk revys hæfter.

ISBN 87 85186 09 0. Tryk: Dansk Tidskrifts Tryk. 56 sider.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online 25. juli 2008.


Overalt i Vesteuropa diskuteres i disse år, hvorledes man kan danne et samlende revolutionært socialistisk parti.

Denne diskussion løber også i Danmark og dette hæfte er et bidrag til denne debat. I hæftet beskrives baggrunden for den nuværende partidiskussion. Partiproblemet belyses også i en mere historisk sammenhæng og endelig diskuteres muligheder og hindringer i arbejdet for at opbygge et revolutionært parti i dag.

(Fra bagsiden af hæftet)

Indhold

Introduktion – side 1
Poul Petersen
De kommunistiske partiers krise, smågrupperne og venstrefløjens opgaver – side 4
Zenit
Organisationsformen er historisk bestemt
– om Luxemburgs og Lenins syn på partiets organisering
– side 13
Tony Cliff
1972 er ikke 1917 – på vej mod det revolutionære parti – side 31
Duncan Hallas

 


Sidst opdateret 25.7.2008