politisk revys hæfter

(1972-73)


Udgivet af forlaget politisk revy 1972-73.

Oplysninger om hæfterne er kopieret fra Kronologisk oversigt over samtlige udgivelser fra Forlaget politisk revy.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online 25. juli 2008.


Et fjortendagesblad – som politisk revy – har sine muligheder og sine begrænsninger. En af de vigtigste begrænsninger er, at mange af de emner, som vi behandler også bør ses i sammenhæng.

Derfor udgiver vi en serie hæfter, der i en mere samlet form muliggør, at de informationer og analyser, der bringes i politisk revy kan bruges i det daglige politiske og faglige arbejde.

Fordelen ved hæfterne er først og fremmest at artiklerne om et bestemt emne er samlet. Det betyder en større overskuelighed, bedre mulighed for at udnytte artiklerne, samt muligheden for at stoffet kan få ny politisk betydning. Set i sammenhæng får de enkelte artikler en ny betydning, som måske ikke umiddelbart fremgik, da de i sin tid blev offentliggjort.

Alle artikler i dette hæfte har tidligere været offentliggjort i politisk revy. Kommende hæfter er under forberedelse og disse vil også indeholde artikler, som tidligere er bragt i politisk revy: frihedskampen i Irland, EEC, Arbejdsulykker, Fremmedarbejderne, Eksamen osv.

En nødvendig forudsætning for relevant politisk handling er viden - brug politisk revys hæfter.

redaktionen af politisk revy

(Fra inderomslaget i hæfte 3)

Oversigt

Socialpolitikken og socialarbejderens rolle i klassesamfundet
Ved Poul Petersen m.fl.
politisk revys hæfter nr. 1, 1972
ISBN 87 85186 07 4, u pag, udsolgt
Kvinder og produktionsforhold
Ved Steen Bille Larsen
politisk revys hæfter nr. 2, 1972
ISBN 87 85186 08 2, 48 s, udsolgt
Det revolutionære parti, arbejderklassen og smågrupperne
Ved Poul Petersen m.fl.
politisk revys hæfter nr. 3, 1972
ISBN 87 85186 09 0, 56 s, ill, udsolgt
Fremmedarbejderne og den vesteuropæiske kapitalisme
Ved Steen Bille Larsen
politisk revys hæfter nr. 4, 1973
ISBN 87 85186 11 2, 64 s, ill, udsolgt

Sidst opdateret 3.4.2015