Sådan fungerer marxismen

Chris Harman (1983)


Oversat og redigeret af Carsten Lorenzen m. fl. efter "How Marxism Works", udgivet af forlaget Bookmarks, London 1983.

Først udgivet på dansk i 1988 af Internationale Socialisters Forlag. ISBN 87-7262-021-8


Det er en udbredt myte, at marxisme er svært. Myten er spredt af marxismens fjender. Og myten bliver støttet af en broget skare af intellektuelle, der bevidst dyrker obskure fraser og mystiske udtryk for at give indtryk af, at de er en besiddelse af en viden, der er utilgængelig for andre.

I virkeligheden er de basale ideer i marxismen utroligt simple. De forklarer det samfund, som vi lever i, og det er intet andet idésæt, der kan. De skaber sammenhæng i en verden, der er forskruet af kriser, fattigdom midt i ødselheden, fuld af statskup og militærregimer, af vidunderlige opfindelser, som sender millioner ud i arbejdsløshed, og af "demokratier", der støtter torturstater.

Denne pjecer forklarer de basale sammenhænge i marxismen.

 

Indhold

Forord
1. Den marxistiske teori
2. At forstå historien
3. Klassekamp
4. Kapitalismens fremvækst
5. Udbytning og merværdi
6. Arbejdsværditeorien
7. Økonomiske kriser
8. Arbejderklassen
9. Reform eller revolution
10. Arbejderklassens ideer
11. Det revolutionære parti
12. Imperialisme og nationalisme
13. Marxisme og feminisme
14. Socialisme og krig


Sidst opdateret 20.7.2008