Sådan fungerer marxismen

Chris Harman (1983)

 

Forord

Det er en udbredt myte, at marxisme er svært. Myten er spredt af marxismens fjender. Og myten bliver støttet af en broget skare af intellektuelle, der bevidst dyrker obskure fraser og mystiske udtryk for at give indtryk af, at de er i besiddelse af en viden, der er utilgængelig for andre.

Så det er ikke underligt, at mange socialister, der arbejder 40 timer om ugen på fabrik eller kontor, tager det for givet, at marxisme er noget, som de aldrig vil få tid og mulighed for at forstå.

I virkeligheden er de basale ideer i marxismen utroligt simple. De forklarer det samfund, som vi lever i, og det er der intet andet idésæt, der kan. De skaber sammenhæng i en verden, der er forskruet af kriser, fattigdom midt i al ødselheden, fuld af statskup og militærregimer, af den måde, som vidunderlige opfindelser sender millioner ud i arbejdsløshed, af "demokratier" der støtter torturstater, og "socialistiske" stater, der truer hinandens befolkninger med atomvåben.

I mellemtiden vælter systemets talsmænd, som fordrejer og forkaster marxismen, sig rundt som en hund i et spil kegler. De forstår ingenting og forklarer mindre.

Selv om marxisme ikke er svært, er der et problem for den læser, der kaster sig ud i at læse Marx for første gang. Marx skrev for over 100 år siden. Han brugte datidens sprog og refererer til individer og hændelser, der dengang var velkendte for alle, men som i dag kun er kendt af historikere.

Jeg husker, hvordan jeg selv blev slået ud, da jeg i skoletiden forsøgte at læse hans pjece "Louis Bonaparte's 18. Brumaire". Jeg vidste hverken, hvad "Brumaire" betød, eller hvem Louis Bonaparte var. Hvor mange socialister har mon ikke opgivet at komme til forståelse med marxismen efter sådan en oplevelse.

Det er grunden til denne pjece. Den forsøger at give en introduktion til marxistiske ideer, som vil gøre det lettere at forstå, hvad Marx stod for, og at forstå udviklingen af udviklingen af marxismen sidenhen i hænderne på Engels, Rosa Luxemburg, Lenin, Trotskij og en hel række af mindre tænkere.

Store dele af denne pjece blev første gang offentliggjort i en serie i Socialist Worker (en ugeavis, der udgives af IS's engelske søsterparti, Socialist Workers Party) under titlen "Marxism made easy". Men jeg har tilført nye ting. Lidt af det har jeg stjålet ordret fra to tidligere forsøg på en simpel indføring i marxisme; Duncan Hallas' "The Meaning of Socialism" og SWP's Norwich-afdelings "Marxist Educational Series".

En sidste ting. Pladsen har tvunget mig til at udelade vigtige dele af den marxistiske analyse af nutidens verden. Så der er en bogliste til fortsat læsning bag i pjecen.

Chris Harman

 

Med denne udgave er hele Harmans bog for første gang oversat til dansk. I forhold til den engelske udgave er en del eksempler erstattet med danske, og nogle eksempler er helt udeladt, fordi de næppe ville sige danske læsere ret meget. Derudover er årstallene opdateret, specielt fordi den verdensomspændende økonomiske krise nu har varet 15 år.

For oversætterne,
Carsten Lorenzen
Århus, marts 1988

 


Sidst opdateret 5.6.00