Kapitalismens dødskamp og 4. Internationales opgaver
(Overgangsprogrammet)

Leon Trotskij, 1938

 


Først offentliggjort i Bulletin of the Opposition, maj-juni 1938, som diskussionsdokument til 4. Internationales stiftende kongres.

Teksten er her taget fra Leo Trotskij: Overgangsprogrammet, Socialistisk Arbejderforlag, maj 1981. ISBN 87-87602-24-5

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, dec. 1998.
For at lette download er teksten opdelt i flere dele – opdelingen findes ikke i den oprindelige tekst.


 

Indhold

De objektive forudsætninger for en socialistisk revolution

Proletariatet og dets ledelse

Maksimumsprogrammet og overgangsprogrammet

Glidende løn- og arbejdstidsskala

Fagforeningerne i overgangsperioden

Fabrikskomiteer

"Forretningshemmeligheder" og arbejderkontrol med industrien

Ekspropriation af enkelte grupper af kapitalister

Ekspropriation af de private banker og statsovertagelse af kreditsystemet

Strejkevagter, arbejderværn, arbejdermilits og proletariatets bevæbning

 

Alliancen mellem arbejderne og bønderne

Kampen mod imperialisme og krig

Arbejder- og bonderegering

Sovjetter

De tilbagestående lande og overgangsprogrammet

 

Overgangsprogrammet i de fascistiske lande

USSR og overgangsepokens problemer

Mod opportunisme og principløs revisionisme

Mod sekterisme

Ban vejen for den kvindelige arbejder!
Ban vejen for ungdommen!

Under Fjerde Internationales banner!

Forklarende noter

 


Sidst opdateret 5.6.00