Det kommende socialistiske samfund

John Molyneux (1987)

 


Pjecen (2. rev. udg.) er udgivet i maj 1999 af Internationale Socialisters Forlag. ISBN 87-7262-050-1

Udgivet første gang som en artikelserie i ugeavisen Socialist Worker mellem august og november 1986.
Oversat af Freddie Nielsen fra John Molyneux: The Future Socialist Society (Socialist Workers Party, London 1987).

Den danske 1. udgave er udgivet november 1989 (ISBN 87-7262-024-2).
Teksten her er fra 2. rev. udgave, hvortil der er foretaget mindre rettelser i oversættelsen.


 

Hvordan vil det være at leve i et socialistisk samfund? Hvordan ville socialismen løse f.eks. verdens fødevarekrise? Vil den socialistiske revolution virkelig frigøre kvinderne? Disse og mange andre lignende spørgsmål bliver socialister konstant stillet overfor. Hvis vi skal kunne overbevise folk om, at socialismen både er mulig og nødvendig, så er vi nødt til at kunne besvare dem.

Men vi kan ikke tilbyde en detaljeret beskrivelse af det socialistiske samfund. Det centrale i socialismen er nemlig Marx's berømte erklæring om, at "arbejderklassens befrielse er arbejderklassens eget værk". Heraf følger, at de afgørende beslutninger om udformningen af et socialistisk samfund må tages, hverken af nogle få mennesker eller et politisk parti, men af flertallet i arbejderklassen, efter at den har taget kontrollen over samfundet.

Vi kan imidlertid beskrive de væsentligste kendetegn ved sådan et samfund. Vi kan pege på nogle af de muligheder for menneskelig udvikling, der vil åbne sig, når først vi er sluppet af med kapitalismen.

Denne pjece bygger på de grundlæggende ideer i marxismen og erfaringerne med arbejderrevolutioner gennem de sidste hundrede år, og giver herudfra en vision om det kommende socialistiske samfund, en vision, der er afgørende for den kamp, vi fører mod kapitalismen i dag.

 

Indhold

1. Introduktion
2. Erobringen af den politiske magt
3. Undertrykkelse og frihed under arbejdermagten
4. Erobringen af den økonomiske magt
5. Spredning af revolutionen
6. Produktion efter behov
7. Forvandlingen af arbejdet
8. Kvindefrigørelsen
9. Slut med racismen
10. Om at lære for fremtiden
11. Fra nødvendighed til frihed
12. Forslag til videre læsning

 

Pjecen kan købes i hardcopy på Internationale Socialisters Forlag
35 sider – tilbudspris kr. 15,-.

 


Sidst opdateret 5.6.00