Er marxismen deterministisk?

John Molyneux (1995)


Oversat af Martin Johansen fra John Molyneux: Is marxism deterministic? i International Socialism Journal no. 68, Autumn 1995, pp. 37-73.

Udgivet på dansk i april 1998 af Internationale Socialisters Forlag – ISBN 87-7262-014-5.

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 22 december 2001.


En af de mest almindelige beskyldninger mod marxismen er, at det er en deterministisk teori, som gør mennesker til slaver af de materielle forhold og giver meget lidt plads for menneskers bevidste og selvstændige handlinger.

Det er dette spørgsmål, som John Molyneux tager op til behandling i denne tekst.

Nogle teorier har forsøgt at løse spørgsmålet om determinisme ved enten at lægge sig på et absolut deterministisk standpunkt, som for eksempel sociobiologien, der hævder, at menneskets natur og samfundsmæssige spørgsmål som dominans, konkurrence, krig og sexisme er indkodet i vores gener – og at vi ikke kan undslippe generne.

Andre teorier forkaster simpelthen determinismen og benægter, at der er overordnede mønstre i historien, som er med til at forme samfundets udvikling og dermed menneskers handlinger.

John Molyneux’ bud på spørgsmålet er at introducere begrebet relativ determinisme. Han argumenterer for, at der på den ene side findes overordnede udviklingsmønstre i historien, som mennesker ikke uden videre kan sætte sig ud over. Men på den anden side finder udviklingen sted gennem samfundsmæssige modsætninger, og det er i disse modsætninger, at menneskers bevidste handlinger kan få den afgørende rolle for samfundets udvikling.

 

 

Indhold

Er marxismen deterministisk?
Determinisme: absolut og relativ
Produktivkræfter og produktionsforhold
Basis og overbygning
Kapitalismens bevægelseslove
Determinisme og klassekampen
Konklusion: Det lange perspektiv
Noter


Sidst opdateret 31.7.2008