International Socialisme
Politiske arbejdstekster

Nr. 8: Marxisme – feminisme

Forord

(December 1989)


Udgivet af Internationale Socialister, december 1989.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online 3. september 2013.


Denne pjece er en oversættelse af en bearbejdet artikel i International Socialism (Socialist Workers Party’s teoretiske tidsskrift i England). Artiklen blev skrevet som et led i en diskussion med International Socialist Organisation i USA om kvindeundertrykkelsen. Diskussionen har været fortsat i International Socialism, hvor man kan læse forskellige modargumenter og andre bidrag.

 

Denne pjece består af fire afsnit:

1) Et kort historisk rids over kvindeundertrykkelsens opståen.

2) Forkerte teorier, som omhandler diskussionen mellem marxister og feminister om kvindeundertrykkelsen. Dette afsnit kan være svært at forstå for folk, som ikke kender 1970’ernes kvindebevægelse indefra; men det er alligevel vigtigt for at forstå farerne ved feminismen.

3) Argumenter mod den marxistiske holdning - tager de mest almindelige indvendinger op og tilbageviser dem ud fra et revolutionært, marxistisk synspunkt.

4) Det sidste afsnit handler om opbygningen af det revolutionære parti og hvordan revolutionære kan arbejde i forhold til græsrodsbevægelser á la rødstrømpebevægelsen og indeholder derfor også pointer omkring faldgruberne generelt i forholdet mellem parti og bevægelse. Da vores arbejde i forhold til eksempelvis rødstrømpebevægelsen altid vil være en taktisk vurdering, er der ingen præcise bud på, hvordan vi skal forholde os i dag. Men det er i al fald vigtigt at lære af andres erfaringer.

 

Pjecen skal ses som diskussionsoplæg i IS om feminisme og kvindeundertrykkelse.

 

Der er en del henvisninger til engelske og amerikanske forfattere. Yderligere oplysninger kan man få i International Socialism 2:23 i noterne til Chris Harmans artikel eller ved henvendelse til undertegnede.

Inge-Lise Hansen

 

[Ovennævnte afsnitsopdeling findes ikke i web-udgaven. Her er den kun opdelt som i den engelske original. Web.red.]


Sidst opdateret 3.4.2015