Om fagforeninger

Leon Trotskij


Udgivet på dansk som Om fagforeninger af RSF-pressen/Prinkipo ApS, København 1977.
Oversat fra engelsk efter Leon Trotsky on the Trade Unions.

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 1997-2000.


“Spørgsmålet om forholdet mellem partiet, som repræsenterer proletariatet, som det burde være, og fagbevægelsen, som repræsenterer proletariatet, som det er, er det mest fundamentale spørgsmål for den revolutionære marxisme.” – skrev Trotskij i artiklen Kommunisme og syndikalisme.

Den første halvdel af artiklerne er en polemik mod de revolutionære syndikalister, som spillede en betydelig rolle i arbejderbevægelsens højdepunkt i årene umiddelbart efter den russiske revolution, indtil de i midten af 1930’erne kollapsede og hovedparten tilsluttede sig enten de stalinistiske eller socialdemokratiske partier.

Andel halvdel handler dels om mere generelle spørgsmål, dels om fagforeningernes udvikling – og degeneration – i den skærpede krise op til 2. verdenskrig. Trotskijs opfattelse af reformistisk dominerede fagforeninger var, at de “kan ikke længere eksistere” – enten måtte de helt underordne sig den kapitalistiske stat eller komme under revolutionær ledelse. Denne udvikling kom ikke helt til at holde stik – i perioden efter 2. verdenskrig og frem til i dag blev reformistiske fagforeninger måske endnu vigtigere for socialister at forholde sig til, end da Trotskij skrev.

 

Indhold

23 mar 1923

En nødvendig diskussion med vore syndikalistiske kammerater

8 maj 1923

Endnu engang: Anarko-syndikalistiske fordomme

14 okt 1929

Kommunisme og syndikalisme

Okt 1929

Syndikalismens principielle fejltagelser

15 dec 1930

Monatte tager det endelige skridt

4 jan 1931

Højre-elementernes fejltagelser på fagforeningsspørgsmålet i den Kommunistiske Liga

25 mar 1931

Spørgsmålet om enhed i fagbevægelsen

4 sep 1933

Fagforeningerne i Storbritannien

1936-38

Breve om den hollandske situation

Apr 1938

Fagforeningerne i overgangsperioden

29 sep 1938

Diskussion med en CIO-organisator

Aug 1940

Fagforeningerne under det imperialistiske forfalds epoke

 

Noter


Sidst opdateret 3.1.2015