En æsopisk fabel

Leon Trotskij, jan. 1932

Fra: Hvad Nu? Afgørende spørgsmål for det tyske proletariat

 

En kreaturhandler drev engang nogle tyre til slagtehuset. Og slagteren kom nær med sin skarpe kniv.

"Lad os slutte os sammen og spidde denne bøddel på vore horn", foreslog en af tyrene.

"Undskyld, men på hvilken måde er slagteren værre end kreaturhandleren, som drev os hertil med sin pisk," svarede de tyre, som havde modtaget deres politiske uddannelse på Manuilskij-Instituttet.

"Men vi kan da vende os mod kreaturhandleren bagefter!"

"Den går ikke", svarede tyrene, som holdt fast i principperne. "Du prøver at dække over vores fjender fra venstre. Du kan selv være socialslagter".

Og så lod de være med at slutte sig sammen.

 


Sidst opdateret 1.6.00