Fra Novemberrevolutionen til Brest-Litovsk-freden

Leon Trotskij (1918)

 

Forord

Dette skrift er for størstedelen forfattet i fritimer i et miljø, der kun lidet opmuntrede til systematisk arbejde; mellem møderne ved fredsforhandlingerne i Brest-Litovsk blev der gjort udkast til de enkelte kapitler i denne skitse, hvis egentlige opgave består i at gøre det internationale proletariat bekendt med den russiske oktoberrevolutions årsager, forløb og betydning. Verdenshistorien formede sig således, at delegerede fra det mest revolutionære styre, menneskeheden nogensinde har kendt, kom til at forhandle med repræsentanter fra den mest reaktionære kaste blandt alle herskende klasser ved samme diplomatbord. Ved fredsforhandlingerne glemte vi intet øjeblik, at vi mødte frem som repræsentanter for den revolutionære klasse. Med vore taler henvendte vi os til de ved krigen underkuede arbejdere i alle lande. Vor energi blev båret af den faste overbevisning, at det europæiske proletariat vilde komme til at sige det afgørende ord såvel ved opgørelsen af krigens regnskab som i alle andre spørgsmål. Da vi talte med Kühlmann og Czernin, tænkte vi på vore venner og meningsfæller Karl Liebknecht og Fritz Adler. Vor fritid ofrede vi dette lille skrift, der er bestemt for arbejderne i Tyskland, Østrig-Ungarn og alle andre lande. Hele Europas borgerlige presse er fuldt ud enig om det væv af løgne og bagvaskelser, der udspindes mod den russiske proletariske regeringsform. Den social-patriotiske presse åbenbarer – uden mod og tro på sin egen sag – sin fuldkomne mangel på evne til at forstå den russiske revolutions væsen og til at forklare den for de arbejdende masser. Med dette skrift vil vi komme dem til hjælp. Vi stoler fuldt og fast på, at Europas og de øvrige verdensdeles revolutionære arbejdere vil forstå os. Vi tror, at de snart vil optage den samme gerning, som vi nu fuldfører, dog vil de – støttet på deres rigere erfaring og deres højere åndelige og tekniske midler – gøre det langt grundigere og hjælpe os til at overvinde alle vanskeligheder.

Brest-Litovsk den 12. (25.) februar 1918.

 


Sidst opdateret 19.8.00