10 dage der rystede verden

John Reed (1919)

Forord

Det er med den største interesse og usvækket opmærksomhed, jeg har læst John Reeds bog »Ti dage, der rystede verden«. Jeg anbefaler den uforbeholdent til arbejderne i hele verden. Her er en bog, som jeg gerne ville se udgivet i millioner af eksemplarer og oversat til alle sprog. Den giver en sandfærdig og overordentlig levende fremstilling af begivenheder, der er betydningsfulde for forståelsen af, hvad den proletariske revolution og proletariatets diktatur virkelig er. Disse problemer diskuteres vidt og bredt, men før man kan godkende eller forkaste disse ideer, må man forstå den fulde betydning af dem. John Reeds bog vil utvivlsomt bidrage til at klarlægge dette problem, som er fundamentalt for den internationale arbejderbevægelse.

Slutningen af 1919

Nikolaj Lenin
(Vladimir Iljitj Uljanov)


Sidst opdateret 31.12.2014