Revolution

Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp

Marie Nielsen

 

Tidsskriftoversigt

Socialisten

Organ for de socialdemokratiske diskussionsklubber. Udkom fra 1903-1946. I den periode, hvor Marie Nielsen skriver i bladet (fra 1914-17 plus nogle svarartikler 1922-23) er K. K. Steincke og Hans Palbo redaktører. Bladet er i perioden op til 1918 talerør for oppositionen i Socialdemokratiet.

 

Fremad

Organ for Socialdemokratisk Ungdomsforbund. Udkom fra 1907-1922. Marie Nielsen skriver i bladet fra 1912-1918. Bladet redigeres i denne periode på tur af Reinhold Mac, L. Andresen, Harald Jensen, Johs. Erwig, H. P. Sørensen og Sigv. Hellberg.

 

Klassekampen

Organ for Danmarks Socialistiske Arbejderparti. Udkom fra 1.5.1918 til sept. 1918 som ugeblad, med Thøger Thøgersen som redaktør. Fra 1.10.1918 udkom det som dagblad med Marie Nielsen som redaktør. Det ophørte som dagblad den 24.8.1919 og udkom herefter en kort tid som ugeblad.

 

Solidaritet

Organ for Fagoppositionens Sammenslutning. Udkom fra 1911-1918 som ugeblad og fra 1918-1921 som dagblad. Bortset fra fængselsperioder var Chr. Christensen bladets redaktør i hele perioden. Marie Nielsen skriver i bladet fra 1919-21.

 

Klassekampen

Organ for Danmarks Kommunistiske Parti (Møntergadepartiet). Udkom 1922-23 med henholdsvis Johs. Erwig og Ernst Christiansen som redaktører. Marie Nielsen skriver i bladet i 1922.

 

Kommunistisk Internationale

Tidsskrift for international faglig og politisk arbejderbevægelse. Udkom 1923-24 med Marie Nielsen som redaktør og hovedbidragyder.

 

Kvindernes Oplysningsblad

Organ for Arbejderkvinders Oplysningsforening (senere: -forbund). Fra 1929 hedder det Arbejderkvindernes Oplysningsblad og fra 1933 Arbejderkvinden. Bladet udkom fra 1925-1934. Marie Nielsen var redaktør i flere perioder og skrev ofte i bladet.

 

Arbejderbladet

Først organ for Kommunistisk Føderation, senere for DKP. Udkom fra 1922 (som en fortsættelse af Solidaritet og Arbejdet) til 1941. Marie Nielsen er ansat på bladet i 1922, men skriver siden kun sporadisk i det.

 

Frit Danmark

Startede som illegalt blad under besættelsen og er siden befrielsen udkommet med Kate Fleron som redaktør.

 

Det ny arbejderblad

Organ for Revolutionære Kommunister. Udkom fra 1947 til en gang i begyndelsen af 50'erne. Paul Moth var redaktør.

 

Partiarbejderen

Internt medlemsorgan for DKP. Udkom 1928-29.

 

Udover en lang række tidsskrift- og dagbladsartikler i ovennævnte række af blade har Marie Nielsen skrevet følgende pjecer:

Foredrags- og Diskussionsemner. SUFs forlag 1916 (sammen med H. P. Sørensen).

Er Danmark modent for Socialisering? Kommunistisk Lærerklubs Forlag 1920.

Revolution. Artikler skrevet under Arbejderrevolutionerne 1917-1918 og udgivet til den russiske Revolutions 10-Aars Dag. Ny Tids Forlag, 1927.

Hvad danske Arbejderkvinder saa og oplevede i Sovjetunionen. Beretning fortalt af den Delegation af danske Arbejderkvinder, der i 1930 besøgte Sovjetunionen. Udgivet af Arbejderkvinders Oplysningsforbund. U. å. (sammen med delegationcns øvrige deltagere).

Kampen om Trotzki. Frem forlag 1937. Genudgivet 1972 (Kampen om Trotskij) af Revolutionære Socialisters Forbund.

 


Sidst opdateret 4.6.00