Revolution

Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp

Marie Nielsen

 

Marie Nielsen 1875-1975

Marie Nielsen hører ikke til dem, der med jævne mellemrum er blevet betænkt med jubilæumsskrifter og hyldestartikler. Kun Carl Heinrich Petersen har med sin bog "Danske Revolutionære" forsøgt at trække hende ud af glemslens mørke. Socialdemokratiet, på hvis venstrefløj hun en overgang spillede en vigtig rolle, levner hende et par linier i partihistorien. Og kommunisterne har ladet hende indtage sin plads i de ekskluderedes brigade sammen med renegater, forræddere og opportunister.

Og dog er hun en vigtig person. Hun tilhører den revolutionære bevægelses tidlige periode – tiden omkring den russiske revolution. Hun spillede en vigtig rolle omkring dannelsen af DKP og fortsatte livet igennem på tværs af kommunisternes omskiftelige politik at fastholde sit revolutionære standpunkt. Hun blev da osse ekskluderet ikke mindre end tre gang i løbet af hendes tid i DKP.

Det er for at råde bod på denne glemslens position at denne bog udgives. Her er samlet et større udvalg af hendes pjecer og artikler, som tilsammen skulle give et ganske dækkende indtryk af hendes politiske ståsted og udvikling. Tanken med bogen er at mindes en stor revolutionær samtidig med at man lærer noget om, hvordan man tænkte og skrev i bevægelsens tidlige periode.

Ved udvælgelsen har jeg i hovedsagen koncentreret mig om artikler, der i dag kan læses uden for megen forudsat viden om dengang. Det betyder, at en stor del af hendes dagsaktuelle journalistik er faldet ud. Jeg har endvidere lagt vægt på at give et dækkende indtryk af hendes produktion og har derfor medtaget artikler, som set ud fra det nuværende teoretiske niveau på venstrefløjen kan synes mindre vedkommende. Det er imidlertid vigtigt for at forstå sammensatheden i en politisk person i den revolutionære bevægelse osse at kende de svagere sider.

Bogen lader sig ikke læse helt uden forudsætninger. De mest iøjnespringende problemer har jeg klaret med noter (noter med tal. Noter med stjerner skyldes de oprindelige tekster). Men uden et vist kendskab til Marie Nielsen og hendes samtid går det ikke. Jeg vil derfor anbefale at man starter med at læse indledningen, som sætter teksterne ind i deres historiske sammenhæng.

København, juni 1975
Morten Thing

 


Sidst opdateret 4.6.00