Revolution

Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp

Marie Nielsen

BILAG I:
Marie Nielsens eksklusion af DKP 1929 og 1936

 


Eksklusion (jan. 1929)
Til Ernsts brigade (7.9.36)
Berlingske Tidende's kommentar (1936)


 

Eksklusion [1]

Trotski, Radek og de øvrige oppositionsfolk, der blev ekskluderet af det russiske kommunistparti, har efterhånden erhvervet sig en sørgelig form for popularitet. De er så at sige blevet adopteret af hele det kontrarevolutionære slæng, der med begærlighed spejder efter det mindste tegn på, at arbejdernes magt i Rusland skulle være svækket.

Mens Trotski og hans få tilhængere endnu var disciplinerede medlemmer af det kommunistiske parti, var der ingen grænser for de løgnagtige gemenheder, de var udsat for fra den samme presses side, der nu har påtaget sig rollen som deres protektorer. Nu kan de imidlertid udnyttes i borgerskabets løgnepropaganda mod arbejderstaten og i imperialisternes ideologiske krigsforberedelser mod Sovjetunionen, og derfor græder den samme korrumperede presse nu krokodilletårer over de lidelser og pinsler, som Trotski og hans kolleger skal være udsat for.

Der kan laves forretning af al ting, og i Tyskland har en lille gruppe af renegater, med Maslow og Ruth Fischer i spidsen, oprettet et lille privat firma, der spekulerer i trotskisme. Deres lille sprøjte, "Volkswille" har som eneste speciale koncentreret sig om at forsyne de borgerlige og socialdemokratiske blade med rædselsberetninger fra Sovjetunionen, og det er dette noble foretagende, der blandt andet har fabrikeret de sensationsløgne om "rædslerne" i de russiske fængsler og om Trotskis smertefulde dødskamp, der i de sidste dage har prydet "Social-Demokraten"s forside.

Man skulle jo anse det for en selvfølge, at enhver ærlig og klassebevidst revolutionær kun havde foragt tilovers for disse professionelle løgnhalse, men ikke desmindre har deres "sensationer" været årsag til en lille pinlig episode inden for vort parti.

Som det vil være alle vore partimedlemmer bekendt, har Marie Nielsen i den sidste tid stået i et noget skævt forhold til partiet, fordi hun har gjort sig til speciale at dyrke og popularisere alle tænkelige højre- og venstreafvigelser inden for Komintern, og for nylig så centralkomiteen sig nødsaget til at suspendere hende, fordi hun begyndte at prædike dommedag mod vort partis faglige linje og vort fraktionsarbejde i en ikke kommunistisk forsamling.

Nu har Marie Nielsen igen tilladt sig et ganske enestående fremstød mod vort parti, Komintern og Sovjetunionen.

Hun sendte for kort tid siden organisationen "Røde Hjælp", i hvis ledelse der både sidder partiløse og socialdemokrater, et nummer af "Volkswille", der indeholder en hadefuld tilsvining af Sovjetunionen og nogle fantastiske løgne om, at Trotski langsomt bliver pint til døde af Stalin og Rykow. Bladet var overmalet med følgende:

"Hvad vil "Røde Hjælp" gøre for Trotski og de andre idealistiske bolscheviker, der er forvist og i fængsel, og hvis liv trues som Joffes?"

Marie Nielsen

Marie Nielsen forsøger her at provokere "Røde Hjælp" og dens ledelse til et fremstød mod Sovjetunionen og det kommunistiske parti og stiller sig på linje med den revolutionære bevægelses værste fjender.

Og som om den tilsviningskampagne, der drives i den borgerlige og socialdemokratiske presse ikke var effektiv nok, tilføjer hun:

"Hele den borgerlige og socialdemokratiske presse tier til disse forhold, som man håber er begyndelsen til restaurering i S.S.S.R."

Værdien af pressens tavshed vil vore partikammerater kende fra "Social-Demokraten"s forsider, men at et gammelt partimedlem som Marie Nielsen tillader sig at propagandere teorien om, at sovjetregeringen skulle forberede kapitalismens genindførsel i Rusland, er dog et nummer for groft. Det er kontrarevolutionært!

Naturligvis vil vi under ingen omstændigheder tåle, at et partimedlem søger at organisere en kontrarevolutionær kampagne mod Sovjetunionen og Komintern og endvidere søger at udnytte socialdemokrater og partiløse til dette formål. Partiets central-komite har derfor på sit møde den 7. januar enstemmigt ekskluderet Marie Nielsen af partiet for kontrarevolutionær propaganda.

 

Noter

1. Partiarbejderen nr. 5, 1929. Partiets erklæring i anledning af Marie Nielsens eksklusion i januar 1929.

 

Til Ernsts brigade [1]

Marie Nielsen, der i 1928 blev ekskluderet af Danmarks kommunistiske Parti på grund af arbejder for og sympati med den trotskistiske opposition, blev den 30. maj 1932 optaget i partiet efter at have erklæret, at hun havde likvideret sine tidligere synspunkter.

Da Marie Nielsen nu i forbindelse med processen i Moskva mod det trotskistiske-sinovjefistiske terrorcentrum igen har stillet sig på terroristernes side, mod Sovjetunionen og Komintern, er hun efter enstemmig beslutning i partiledelsen ekskluderet af Danmarks kommunistiske Parti.

København, den 7. september 1936
Partisekretariatet

 

Noter

1. Arbejderbladet 8.-9.-36. Partiets erklæring i anledning af Marie Nielsens eksklusion i september 1936.
I pjecen "Kampen om Trotzki" skriver hun "[...] offentliggørelsen i Arbejderbladet 8.-9.-36 indeholdt 2 notoriske usandheder og en usømmelighed. Jeg har nemlig ikke arbejdet her i landet for en organiseret trotzkistisk opposition, men har tiet med mine anskuelser, og jeg har aldrig afgivet nogen erklæring, hverken i Danmark eller i Moskva, skønt jeg har været under stærkt tryk begge steder, mod Trotzki eller hans meninger.

Usømmeligheden ligger i overskriften, i hvilken man insinuerer, at jeg ikke mere er kommunist [Ernst = Ernst Christiansen, DKP-formanden, der i 1930 vendte tilbage til Socialdemokratiet]. Men den danske partiledelse kan intet gøre fra eller til for at ændre mine anskuelser, de bliver, hvad de var, marxistisk kommunistiske."

 

Berlingske Tidende's kommentar

Fhv. Kommunelærerinde Marie Nielsen er ekskluderet af det kommunistiske Parti paa Grund af "Terrorisme" og Angreb paa Stalin.

[ Marie Nielsen tegnet af Jensenius i Berlingeren ]

 

Marie, Marie, hvad e' der,
hvorfor ta'r man saadan paa Vej?
Man uden for Døren dig sætter,
for Stalin er bange for dig.
Du næsvis har været og spottende
og kaldt ham for Henrik den Ottende.
Det Tilnavn det ynder han ej.

Og derfor er Stalin fornærmet:
"Marie, hun sladrer om mig,
men nu kan det være nok hermed."
Saa blev der en farlig Staahej.
I Moskva de ledende Herrer
beskylder Marie for Terror!
Hvem skulde ha' troet det om dig?

Marie, vil Stalin du styrte
og kaste dig selv op til Czar
og derpaa begynde at myrde,
er det mon de Planer, du har?
Du staar med en truende Mine
og spiller Marie den Tiende,
af dig vil man ikke faa Svar.

Marie, vend ikke tilbage
til Moskva, det vil du til Slut
fortryde og bittert beklage,
jeg raader dig til, absolut
herhjemme i Danmark at bli'e,
du lille, henrivende Rie,
for ellers saa blir du vist skudt.

Kommentar i Berlingske Tidende da Marie Nielsen blev ekskluderet i 1936.

Tekst: Ærbødigst. Tegning: Jansenius

 


Sidst opdateret 19.6.00