Pengemagt og Ruslandspolitik

Kai Moltke (1953)


Udgivet i 2 bind på Forlaget Tiden, København 1953 (1. oplag 4.000 expl.).

Overført til internet af Per Benny Paulsen.
Kopieret til Marxisme Online 19. okt. 2008 fra perbenny.dk iflg. aftale.
Tilføjet afsnits-opdeling iflg. den trykte udgave.


 

Bind 1

I. Danmarks forhold til tsarens Rusland

1. Dynastisk protektion som arbejdsmetode i de danske monopolers økonomiske ekspansion i Rusland
2. Reaktionær vekselvirkning mellem Sct. Petersburg og København

II. Besættelsesplaner og neutralitetspolitik

1. Tsarregimet som løftestang for tysk infiltration i Danmark
2. Venstres tyske sonderinger og brud med neutralitetslinjen

III. Lenin om Danmark

1. Den kapitalistiske udviklings spaltning af »bondestanden« og socialdemokratiets forræderi mod landproletariatet
2. Lenin om danske imperialisme og dansk socialdemokrati
3. Bolsjevikkerne og det danske socialdemokratis »fredsaktion« i tysk imperialismes tjeneste

IV. Den danske kapitalisme udvider sit »livsrum«

1. Et dansk forsøg på økonomisk ekspansion i Rusland – som arvtager efter de fortrængte tyske monopoler
2. »Verdenskoncernen« Transatlantisk Kompagni: Ruslandsekspansionens førende kraft
3. Koncernernes borgerkrig og modsætninger i Landmandsbanken

V. Oktoberrevolutionen og Danmark

1. Den danske Borgerstat – en sovjetfjendtlig del af imperialismens lejr
2. Socialdemokratiet og revolutionen

VI. Krigsfronten mod sovjetmagten

1. Nordens bindeled til interventionsblokken – det hvide Finland
2. Norden midt imellem tysk og allieret intervention
3. Et konspirerende dansk diplomati

VII. Diplomatisk brud med revolutionens Rusland

1. Drivkræfterne bag regeringen Zahle-Staunings opgivelse af neutralitetslinjen
2. Mannerheim som ententens hverver i København
3. Det danske socialdemokrati og interventionen

Noter bind 1

Bind 2

I. Amerikansk baggrund

USA’s Versaillesprogram for det russiske riges opdeling, degradering og forvandling til et kolonialt område

II. Dansk eventyr ved Østersøen

1. Da danske finansmænd organiserede væbnet intervention i Baltikum
2. De danske Ruslands-aktivister og deres bagmænd
3. Danmark – et vigtigt led i imperialismens angrebskæde

III. Finsk dværgimperialisme og dansk kulissediplomati

1. General Mannerheim drager Skandinavien med ind i planerne om ekspansion mod øst ...
2. Harald Scavenius som hemmelig »mægler« i Helsingfors
3. Højkommissær Sir Hubert Gough og hans danske venner ...

IV. Kongekuppet og »Kompagniet«

1. Brydningstider mellem britisk og amerikansk kapitalindflydelse i Danmark
2. Kronede og ukronede kongers sammensværgelse
3. H. N. Andersen torpederer en vigtig Ruslandsaftale

V. Under det tredje tings diktatur

1. Da etatsråd H. N. Andersen planlagde en ensrettet borgerlig blok under partiet Venstres og sit eget førerskab
2. »Siamkredsen«s katastrofale Ruslandspolitik
3. En Venstretradition – ministeransvarlighed overfor højfinansens »tredje ting«

VI. Krise og krak

1. Nogle danske særtræk ved 20ernes første store krise
2. Krisen skærpede monopolernes borgerkrig
3. Staten som udøvende organ for – én finansgruppe

VII. Slutning

Noter bind 2


Sidst opdateret 19.10.2008